Όποια και αν είναι το σχέδιο ή ο προϋπολογισμός σας, διαθέτουμε μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που εξασφαλίζουν μια υδατοστεγή λύση για το έργο σας, είτε είναι πάνω ή κάτω από το έδαφος, είτε σε δεξαμενή νερού. Εάν εργάζεστε σε ένα έργο με ειδικές απαιτήσεις, η γκάμα των προϊόντων μας θα διασφαλίσει μια ολοκληρωμένη λύση.

Το "Σύστημα CWS" αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αδιαβροχοποίηση και τη στεγανοποίηση με κατάλληλα προϊόντα για να στεγανοποιούμε όλες τις περιοχές ενός κτιρίου, καθιστώντας τη ζωή απλούστερη για τους Μελετητές και τους Εργολάβους.

Συχνά τα έργα απαιτούν πολύ περισσότερα από την απλή στεγανοποίηση μιας πλάκας σκυροδέματος. Μπορεί να απαιτούν τη στεγανοποίηση αρμών διαστολής, κατασκευαστικών αρμών και υδρορροών. Μερικές φορές οι συνθήκες του τόπου, ή η ποιότητα του σκυροδέματος απαιτούν τη χρήση περισσότερων από ένα προϊόντων. Απαιτούν τη χρήση κατάλληλων προϊόντων για κάθε σημείο της κατασκευής - τόσο από τεχνική όσο και από οικονομική άποψη.

Στη CWS Hellas, δεν πωλούμε μόνο προϊόντα. Εξετάζουμε κάθε κατασκευή ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της και με στόχο να εξασφαλίζουμε στους πελάτες μας τη σωστή λύση για το συγκεκριμένο έργο τους.